3 Ekim 2011 Pazartesi

3. Çocuk ve Edebiyat Sempozyumu'ndayım

"Çocuk Çizgi Romanında Çeviri Yanlışları" konulu bildirisini sunacağım, "Kendi Çizgi Romanımızı Üretelim" mle katılacağım 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 05-07 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

6 Ekim 2011 Perşembe, saat 09.00-10.30

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Hasan Ali Yücel Salonu

"Çocuk Edebiyatı ve Çeviri"
09.00 - 09.20 Ümit Kireççi "Çocuk Çizgi Romanında Çeviri Yanlışları"


7 Ekim 2011 Cuma, saat 09.30-10.30
Eğitim Bilimleri Fakültesi - Salon 7

"Kendi Çizgi Romanımızı Üretelim" Atölyesi

09 yaş ve üzeri / 15 Kişi

Sempozyum – 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı – Ankara Üniversitesi – 5 – 7 Ekim 2011


Tarih: 5 – 7 Ekim 2011
Yer: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphane Katı Cebeci Yerleşkesi – Ankara – Tel: 0312 363 60 28


ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇOGEM) 3. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU


AMAÇ VE KAPSAM


Erken dönemden başlayarak çocukların kitapla kurduğu etkileşim, onların duyu algılarının ve düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlayan en etkili süreçlerden biridir. Bu etkileşimin, sanatçılar tarafından kurgulanmış dilsel, görsel ve işitsel uyaranlarla desteklenmesi çocuklara; bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve kişilik gelişimi açısından yeni yaşantılar edinme olanakları yaratır.


3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda, okuma kültürü edindirmenin, düşünen-duyarlı birey yetiştirmenin temel birer aracı olarak çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları birçok değişkeniyle inceleme konusu yapılacaktır.


Sempozyumda bilimsel gelişmeler ışığında, 0-18 ve 18-24 yaşlarındaki çocuk ve gençlere seslenen edebiyatın, ülkemizdeki dünkü ve bugünkü durumunun saptanması, sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunlara çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Öte yandan, çocuk ve gençlik edebiyatının, yazar ve çizerlerin bakış açısıyla değerlendirilmesi; gerçekleştirilecek oturumlarda yazar ve çizerlerimizin çocuk ve gençlik edebiyatı odaklı bakış açılarını, savlarını, yaşantı ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmaları beklenmektedir.


BİLDİRİ KONULARI


* Okulöncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişim sürecinde çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları


* Çocuk ve gençlik edebiyatında çağdaş yönelimler


* Çocuk ve gençlik edebiyatının sorunları


* Çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinme sürecindeki temel sorunlar


* Çocuk ve gençlerin duygu ve düşünce sağlığını olumlu-olumsuz etkileyen yayınlar


* Çocuğun gelişim sürecinde görsel ve işitsel uyaranlar (resim, karikatür, müzik, film vb.)


* Çocuk tiyatrosu, yaratıcı drama


* Çocuk ve gençlik edebiyatı eleştirisi


* Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretimi ve çocuk/gençlik edebiyatı


* Üniversitelerde, çocuk edebiyatı öğretiminin sorunları


* Çocuk edebiyatında çocuk hakları


* Çocuk edebiyatında kadın hakları


* Çocuk edebiyatında insan hakları


* Çocuk edebiyatında cinsellik


* Çocuk edebiyatında engellilerin/engelliliğin sunuluşu


* Çocuk edebiyatı ve değişen çocukluk imgesi


* Çocuk ve gençlik edebiyatı tarihi


* Çeviri çocuk ve gençlik edebiyatı


* Çocuk kitaplarında denetim sorunları vb.3. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU


1. Bildiriler


Programda yer alacak her bildiriye, sunum için 20, tartışma için 10 dakika olmak üzere toplam 30 dakika ayrılması düşünülmektedir.


2. Açıkoturumlar


Belli bir konunun ayrıntılı biçimde ve kapsamlı olarak tartışılabilmesi için sempozyum programında açıkoturumlar düzenlenebilir. Söz konusu açıkoturumlarda tartışılacak konular, Merkez Danışma Kurulu’nun ve katılımcıların önerileriyle belirlenecektir.


3. Atölye Çalışmaları


3.1. Yazar ve çizerlerle gerçekleştirilecek etkinlikler (Bir kitabın oluşum süreci vb.),


3.2. Yaratıcı Yazma, Yaratıcı Drama, Tiyatro, Müzik, Resim Çalışmaları vb.,


3.3. Çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarıyla örnek Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretimi uygulamaları vb.


3.4. Çocuk ve gençlere okuma kültürü kazandırabilmek için yapılacak çalışmalar vb.


3.5.Yazınsal metinleri okuma çalışmaları vb.


NOT: Atölye Çalışmalarına, Merkez Danışma Kurulu’nun ve katılımcıların önerileriyle yeni konular eklenebilir.


SEMPOZYUM TAKVİMİ


11 MART 2011 Bildiri özetinin gönderileceği son tarih


16 NİSAN 2011 Kabul edilen bildirilerin açıklanacağı tarih


05 EYLÜL 2011 Sempozyum programında yer alan bildiri metinlerinin gönderileceği son tarih


05-06-07 EKİM 2011 3.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu


Kaynak ve Ayrıntılı Bilgi İçin: http://213.232.8.91/TR/Genel/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFF8023BAEAB803944


Katılım ve program için gerekli bilgilere yularıdaki adresten ulaşabilirsiniz. Programa ulaşamayanlar croplatform@gmail.com adresine yazarak isteyebilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder